1.  BÁO GIÁ

- tất cả các báo giá bên Điện Cơ Ngọc Trâm đưa ra đều có thời hạn 15 ngày kể từ ngày báo giá

- tất cả các báo giá bên Điện Cơ Ngọc Trâm đưa ra đều là giá chưa VAT

- báo giá bên Điện Cơ Ngọc Trâm đều  có con dấu mộc tròn của công ty , và chữ ký của ban giám đốc, có LOGO công ty

-  Điện Cơ Ngọc Trâm có công nợ tối đa 30 ngày đối với các khách hàng hợp đồng sửa chữa thường xuyên và tối đa 15 ngày đối với khách hàng hợp đồng sửa chữa Động Cơ theo từng đơn hàng

2. HÌNH THỨC THANH TOÁN 

- hình thức thanh toán : chuyển khoản

CHỦ TÀI KHOẢN :

SỐ TÀI KHOẢN : 

NGÂN HÀNG :