SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ MÁY NÉN KHÍ 110KW ROTOR NAM CHÂM VĨNH CỬU

THÔNG TIN CƠ BẢN

công xuất : 110kw

điện áp : 400V

ampe : 240A

tốc độ  2300 v/p

HẠNG MỤC SỬA CHỮA

quấn mơí bộ dây

lắp ráp hoàn thiện