SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DC 278 KW

THÔNG SỐ CƠ BẢN

công xuất : 278kw

điện áp kích thích : 190vdc

điện áp phần ứng : 440vdc

HẠNG MỤC SỬA CHỮA

quấn lại bộ dây stator

cảo buly

thay bạc đạn

dớt láng cổ góp, tỉa cổ góp

vệ sinh sơn tẩm xấy rotor