SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DC 166KW

THÔNG SỐ CƠ BẢN

công xuất : 166kw

điện áp kích thích : 180vdc

điện áp phần ứng : 440vdc

HẠNG MỤC SỬA CHỮA

quấn lại bộ dây stator

thay bạc đạn

dớt láng , tỉa cổ góp

 vệ sinh sơn tẩm xấy rotor