QUẤN ĐỘNG CƠ 320KW CHUYỂN TỪ 6000V XUỐNG 380V

QUẤN ĐỘNG CƠ 320KW CHUYỆN ĐIỆN ÁP 6000V XUỐNG 380V

 Được sự tin tưởng và sự cam kết chất lượng trong những công trình trước đã thực hiện cho công ty THÉP LÁ MẠ SÓNG THẦN. Năm 2020 , ĐIỆN CƠ NGỌC TRÂM đã tiếp tục quấn lại động cơ 320KW đồng thời tính toản chuyển đổi điện áp từ 6000V xuống 380V theo yêu cầu của Công Ty. Với yêu cầu về chất lượng và độ chịu nhiệt cuộn dây phải đạt cấp F đổ lên. chúng tôi đã sử dụng toàn bộ vật liệu  chịu nhiệt đạt chuẩn chịu nhiệt và cách điện cấp F và cấp H. cùng với đội ngũ thợ lành nghề và trang thiết bị đầy đủ, chúng tôi đã hoàn thành công trình và đưa động cơ vào sử dụng theo đúng cam kết với Công Ty

THÔNG TIN CƠ BẢN

CÔNG XUẤT : 320KW

ĐIỆN ÁP : 6000v chuyển thành 380v

TẦN SỐ : 50HZ

TỐC ĐỘ : 960v/p

HẠNG MỤC SỬA CHỮA

quấn lại bộ dây stator

đắp trục motor

đóng sơ mi 2 nắp

thay bạc đạn

vệ sinh sơn mới động cơ 

XEM THÊM CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ AC 500KW

XEM THÊM CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ AC 355KW

XEM THÊM CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ AC 650KW

XEM THÊM CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ AC 315KW

XEM THÊM CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ AC 2 TỐC ĐỘ 115/145KW