QUẤN ĐỘNG CƠ 320KW CHUYỂN TỪ 6000V XUỐNG 380V

THÔNG TIN CƠ BẢN

công xuất : 320kw

điện áp : 6000v chuyển xuống 380v

tần số : 50hz

tốc độ : 960v/p

HẠNG MỤC SỬA CHỮA

quấn mới bộ dây

đóng sơ mi 2 nắp

vệ sinh sơn mới động cơ