SỬA CHỮA MÂM TỪ ĐƯỜNG KÍNH 1M2

THÔNG TIN CƠ BẢN

công xuất : 7kw

điện áp : 200vdc

trọng lượng : 1700kg

HẠNG MỤC SỬA CHỮA

quấn lại bộ dây

sử lý mặt hít từ