ĐỘNG CƠ DC 180KW

THÔNG TIN CƠ BẢN

công xuất : 180kw

điện áp kích thích : 180vdc 

điện áp phần ứng : 440vdc

HẠNG MỤC SỬA CHỮA

quấn lại bộ dây stator

vệ sinh rotor 

dớt láng, tỉa cổ góp

cân bằng động rotor

thay bạc đạn