1. Điều kiện được bảo hành

- Thiết bị còn trong thời hạn bảo hành

- động cơ bị lỗi nổ dây, lỗi do nhà cung cấp ( trầy xước dây, đấu dây sai dẫn đến nổ dây , không chạy được )

- Động cơ chưa mở ra lần nào kể từ ngày Điện Cơ Ngọc Trâm sửa chữa  ( tính từ ngày nghiệm thu công trình )

2. Điều kiện không được bảo hành

- Cháy do chạy quá tải

- Lắp ráp hoặc sử dụng không đúng kỹ thuật

- hư hỏng do các vấn đề về điện áp

- Hư hỏng do ẩm ướt hoặc các thiết bị liên quan (bạc đạn, gối đỡ, ...)
 
- Tự ý tháo gỡ động cơ để sửa chữa chưa có sự đồng ý của nhà thầu Ngọc Trâm bằng văn bản
 
3. Thời gian bảo hành
Bảo hành tất cả động cơ 12 tháng