Quấn lại động cơ và thay bạc đạn 400HP của Công ty Hưng Nghiệp Formosa

Noi dung cong trinh tieu bieu Quấn lại động cơ và thay bạc đạn 400HP của Công ty Hưng Nghiệp Formosa