Công ty TNHH WOOREE VINA

Công ty có vốn đầu tư 100% của Hàn quốc chuyên sản xuất đèn màn hình LCD và LED. Hoạt động vào năm 2001 đến nay từ công ty sản xuất đèn huỳnh quang và dây tóc, công ty luôn tự thay đổi công nghệ để phù hợp với thời đại.