Công ty TNHH HWASEUNG VINA

Công ty TNHH Hwaseung Vina (HSV) là Công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc, địa chỉ KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, hiện đang hoạt động theo giấy phép đầu tư số 472043000201 cấp lần đầu ngày 02/4/2012. Ngành nghề sản xuất: sản xuất giày thể thao, các bộ phận của giày, dép sandal thể thao.