Công ty TNHH Hưng nghiệp Formosa

Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa là Công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh Đồng Nai đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất về sợi, nhà máy điện, màng BOPP, bông Polyester…