Công Ty Sika Hữu Hạn Việt Nam

Sika Hữu Hạn Việt Nam là công ty vốn 100% Thụy Sĩ, thành lập năm 1993, sản xuất kinh doanh hoá chất xây dựng và chất kết dính công nghiệp.

Chúng tôi có trụ sở chính đặt tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 tỉnh Đồng Nai, văn phòng kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh và có chi nhánh đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh.